Svanå Herrgård

Svanå bruksarkiv

På ägarens uppdrag ansvarar Arkiv Västmanland för öppethållande och regelbunden tillsyn av Svanå bruksarkiv sedan drygt tio år tillbaka. Arkivet är en guldgruva såväl för akademisk forskning som för de entusiaster som bedriver hembygds- och släktforskning.

Svanå Bruk grundades på 1600-talet, men har anor från medeltiden. Bruket ägde flera gru¬vor, hyttor och gårdar, framför allt i trakten kring Norberg. Från Nor¬berg transpor¬te¬ra¬des tackjärn till Svanå för stångjärns- och manufaktur¬smidet. Bruket ägde även ett stort antal underlydande gårdar och torp, främst i Haraker och Fläckebo socknar, samt stora skogar. Det senare var en nödvändighet för att säkra träkols¬tillgången till järnframställningen.

År 1905 köptes hela egendomen av Surahammars Bruks Aktiebolag – som i sin tur såldes till ASEA 1916. På så sätt kom Svanå gård och egendomar att så småningom hamna under ABB Fastighet AB, som i mitten av 1990-talet genomförde omfattande renoveringar av byggnader och trädgård.

 

Hösten 1996 och våren 1997 levererades arkivmaterial rörande Svanå Bruk och egendomar till en arkiv¬anpassad lokal i den nyrenoverade gamla ladugården. Materialet kom från ABB Fastighets arkiv i Västerås och från Surahammars Bruks arkiv i Surahammar. Dessutom återfanns en del handlingar i en byggnad vid Svanå herrgård. Arkivmaterialet spänner över 400 år, från 1500-talet fram till mitten av 1900-talet.

Idag ägs Svanå Herrgård AB av AB Arvid Svensson.


Arkiv Västmanland

Telefon: 021-18 68 80
Öppetider: 8.00-16.00
E-post: av@arkiv.u.se
Hemsida: http://www.arkiv.u.se


stäng Stäng fönstret

Tipsa en vän om denna artikel

Avbryt   Skicka

Ditt näringslivsarkiv