Hedesunda Elektriska AB

Hedesunda ligger ca 40 km söder om Gävle, vid nedre Dalälven. Orten var tidigare en egen kommun men införlivades med Gävle 1969. I april 1918 bildades Hedesunda Elektriska AB för att ”förskaffa elektrisk kraft till Hedesunda och distribuera densamma". En teckningslista om 865 aktier utfärdades, omsättningen på aktier har i stort sett alltid bara skett genom arv. I bolagets arkiv kan man följa elektrifieringen av Hedesundabygden.

Arbetet bestod först till stor del av anläggande av elledningar och stakning av kraftledningslinjer. Den första stolpen restes i maj 1918 och den första koncessionen för distribution av kraft beviljades i mars 1921, tillståndet omfattade 18 transformatorstationer med ledningar. Elkraften köptes från Stora Kopparbergs Bergslags AB. Under årens lopp har bolaget successivt byggt om och ut ledningsnätet för att tillgodose en ökad efterfrågan på el.

-	Reklam för speciellt utformade luftskyddsarmaturer, troligen 1939. 

På en extra bolagsstämma 2010 tog representanter för de 215 aktieägarna i Hedesunda Elektriska AB beslutet att gå samman med Gävle Energi AB. En av anledningarna var att bolaget ansågs vara för litet för de allt större krav som ställs inom branschen. Hedesunda Elektriska förvarar sitt arkiv hos Arkiv Gävleborg och är medlem här sedan några år, i och med samgåendet med Gävle Energi har medlemskapet övergått dit.

År 1936 genomfördes luftförsvarsövningar runt om i Sverige, även i Hedesunda. Bland bolagets arkivhandlingar finns skrivelser från Gävleborgs inskrivningsområde. Det handlar om övningen kring Gävle 25 – 27 september. Major Boman skriver att ”övningens genomförande i fråga om civilskyddstjänsten nödvändiggör stor anslutning från civila verk och inrättningar samt allmänheten”. Syftet var att myndigheter, företag och civilbefolkning skulle öva mörkläggning inför ett eventuellt krigsutbrott och fientliga flygraider.

-	Flygblad med uppmaning att bli medlem i Gefle luftskyddsförening, troligen 1939. 

Mörkläggning användes för att försvåra flyganfall under nätter, fienden skulle inte få någon ledning av ljuspunkter på marken. Under ljussläckningsövningen natten till den 27 september genomfördes en fullständig ljussläckning i området. All reklam- och
skyltbelysning och annan ytterbelysning släcktes. Dessutom var det viktigt att avskärma innerbelysningen eller helst täcka för fönstren. De lokala tidningarna följde ivrigt luftskyddsövningarna, i Gefle-Posten kunde man läsa att intresset var stort och att övningen hade fungerat mycket bra.


Arkiv Gävleborg

Telefon: 026-10 88 70
Öppetider: 8.30 - 16.00
E-post: arkivet@arkivgavleborg.se
Hemsida: http://www.arkivgavleborg.se


stäng Stäng fönstret

Tipsa en vän om denna artikel

Avbryt   Skicka

Ditt näringslivsarkiv