Välkommen till Näringslivsarkivens förening

Näringslivsarkivens förening (NAF) är en ideell intresseorganisation för Sveriges näringslivsarkiv.

Vid årsmötet, som hölls den 17 maj under Arkivveckan i Visby, valdes en ny styrelse. Läs mer om det under "Om oss". 

Dagordning årsmöte Näringslivsarkivens Förening (NAF) 2017

Gemensam avsiktsförklaring NAF och FA, årsmötet i Visby 2017

Budget 2017 Näringslivsarkivens Förening

Verksamhetsplan 2017 Näringslivsarkivens Förening

Verksamhetsberättelse 2016 Näringslivsarkivens Förening

NÄRINGSLIVSARKIVENS årsbokslut 2016

Hofors bruksarkiv

   

Hofors bruksarkiv är nu öppet för forskare. Det omfattar mer än 2000 volymer och  utgörs av 27 arkivbildare. 
Läs mer

GÄVLE STUVERI AB

   

Gävle Stuveri AB grundades 1911 och avvecklades 2010, då hade bolaget köpts upp av Gävle Hamn AB.
Läs mer

En unik historia

HEDESUNDA ELEKTRISKA AB

Hedesunda ligger ca 40 km söder om Gävle, vid nedre Dalälven. Orten var tidigare en egen kommun men införlivades med Gävle 1969. I april 1918 bildades Hedesunda Elektriska AB för att "förskaffa elektrisk kraft till Hedesunda och distribuera densamma". En teckningslista om 865 aktier utfärdades, omsättningen på aktier har i stort sett alltid bara skett genom arv.
Läs mer

Filmer ur arkiven

 

Ditt näringslivsarkiv