Hofors bruksarkiv

   

Hofors bruksarkiv är nu öppet för forskare. Det omfattar mer än 2000 volymer och  utgörs av 27 arkivbildare. 
Läs mer

GÄVLE STUVERI AB

   

Gävle Stuveri AB grundades 1911 och avvecklades 2010, då hade bolaget köpts upp av Gävle Hamn AB.
Läs mer

En unik historia

Gävle Stuveri AB

Gävle Stuveri AB grundades 1911 och avvecklades 2010, då hade bolaget köpts upp av Gävle Hamn AB. Arkiv Gävleborg har sedan 2004 haft den trevliga uppgiften att förvalta aktiebolagets arkivmaterial.
Läs mer

Filmer ur arkiven

 

Ditt näringslivsarkiv