Bahco

   

Johan Petter Johansson började redan som trettonåring uppfinna, under sin livstid hann han ta hela 118 patent.
Läs mer

GÄVLE STUVERI AB

   

Gävle Stuveri AB grundades 1911 och avvecklades 2010, då hade bolaget köpts upp av Gävle Hamn AB.
Läs mer

En unik historia

HEDESUNDA ELEKTRISKA AB

Hedesunda ligger ca 40 km söder om Gävle, vid nedre Dalälven. Orten var tidigare en egen kommun men införlivades med Gävle 1969. I april 1918 bildades Hedesunda Elektriska AB för att "förskaffa elektrisk kraft till Hedesunda och distribuera densamma". En teckningslista om 865 aktier utfärdades, omsättningen på aktier har i stort sett alltid bara skett genom arv.
Läs mer

Filmer ur arkiven

 

Ditt näringslivsarkiv